بیانیه حزب اتحاد ملت به مناسبت ترور و شهادت دکتر فخری زاده

تمامی نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر را فرامی‌خواند تا با قاطعیت تمام، نه تنها به محکوم کردن این نوع اقدامات بپردازند، بلکه در جهت...

ادامه مطلب ...