شکنجه اشتباهی رهبر انقلاب

محمد‌رضا علی‌حسینی عباسی، هم سلولی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای باید بازجویی می‌شد. سرباز به سلول آمد و گفت: علی حسینی کیه؟ آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند: من هستم. سرباز...

ادامه مطلب ...