از جامعه فقیر چه مالیاتی می‌خواهید بگیرید؟

به باور اقتصاددانان، در ۵، ۶ سال اخیر با تورم‌های بالا، جامعه فقیر شده است. بر همین اساس، این سوال مطرح است که دولت از جامعه فقیر چه مالیاتی می‌خواهد...

ادامه مطلب ...