جناب آقای روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بیانیه کانون زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب  در خصوصپروژه مخاطره آمیز انتقال آب دریاچه خزر به کویر سمنان به نام هستی آفرین جناب آقای روحانی، ریاست محترم...

ادامه مطلب ...