انتخاب دبیر کل کانون زندانیان سیاسی مسلمان قبل ازانقلاب

عصر دیروز اولین جلسه شورای مرکزی کانون زندانیان سیاسی قبل ازانقلاب تشکیل شد.این اولین جلسه شورای کانون است که پس از تطبیق وضعیت کآنون با قانون جدید احزاب در جلسه...

ادامه مطلب ...