مهندس محمد تقی رادمان رییس سابق کارگروه معدن ریاست جمهوری و عضو فعلی این کارگروه در برنامه “فرصت” شبکه جهانی جام جم گفت: در اخبار شنیدم که نماینده محترم استان همدان که لیتیوم در ان کشف شده است رقم عجیبی را عنوان کردند که شاید به اشتباه گفته شده است.ایران صاحب بیست درصد لیتیوم جهان نیست و نباید امار غلط وارد حوزه موفق و رو به پیشرفت معدنی کشور کرد.

وی خاطر نشان کرد: ذخایری که تا این لحظه از لیتیوم کشف شده  و گواهی کشف از وزارت صمت گرفته است ۸٫۵ میلیون تن خاک حاوی لیتیوم بوده است اما نماینده محترم استان همدان خود لیتیوم کشف شده را ۸٫۵ میلیون تن نام برده اند که اگر این را در عدد ۶۰ تا ۷۰ ppm، عیار ان را ضرب کنیم،حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ تن فلز لیتیوم می شود.

اشتراک این خبر در :