ه گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی طاهری رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همایش تجلیل از برترین های بورس کالا گفت: در بحث رشد تولید در کمیسیون به دنبال آن هستیم که موانع سرراه تولید را حذف کرده یا تا جای ممکن آنها را برداریم و یکی از آنها بحث ارز است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: زمانی که نتوانیم مواد اولیه تولیدکنندگان را تامین کنیم تحقق رشد تولید، انتظاری بیهوده است. 
طاهری با بیان اینکه امروز به دلیل سیاست های نادرست ارزی، تامین مواد اولیه دچار مشکل شده است افزود: اگرچه میزان تامین ارز رشد خوبی داشته اما بنا به سیاست های نادرست ارزی، میزان صفی که برای درخواست ارز وجود دارد رشد ۸۰ درصدی را شاهد بوده است.
وی تصریح کرد: علیرغم درآمد مساعد صادرات غیر نفتی در تامین ارز دچار مشکل هستیم. لذا یکی از مواردی که اگر توسط وزارت صمت، وزارت جهاد و بانک مرکزی به درستی مدیریت شود مشکلات تولید رفع می شود.
به گفته رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درخواست های ارزی باید به درستی انتخاب شوند درغیر این صورت تامین مواد اولیه واقعی را دچار چالش می کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: ناترازی انرژی موضوع مهم دیگر برسر راه رشد تولید سات. ابر چالش ۱۴۰۲ کمبود گاز خواهد بود و باید در حوزه مدیریت انرژی چاره ای اندیشید.
طاهری با اشاره به قطعی گاز و برق صنایع و بخش تولید است گفت: شاید بتوان به جرات گفت نزدیک ۷ میلیارد دلار به دلیل ناترازی برق و گاز کاهش تولید داشتیم.
وی ادامه داد: ظرفیت های خالی موضوع مهم دیگری است و بررسی های کارشناسی حاکی از اعداد قابل توجه در این بخش است. از این رو اگر در انتهای زنجیره به کمک بازار و بورس کالا، سیاست های خوبی اتخاذ شود ظرفیت های خالی شرکت ها تکمیل می شود.
طاهری خاطرنشان کرد: یک دهه خیلی بد به لحاظ اقتصادی را پشت سر گذاشتیم به گونه ای که میزان استهلاک سرمایه گذاری بیشتر شده است. سرمایه گذاری کشور به منفی ۴٫۵ رسیده و گره اصلی رشد تولید، سرمایه گذاری و بهره وری بوده است.
وی تصریح کرد: شرکت های حاضر در همایش برترین های بورس کالا، شرکت های بزرگی هستند که امکان سرمایه گذاری را دارند لذا بهتر است سرمایه های راکد در بنگاه ها به سمت سرمایه گذاری در تولید سوق پیدا کند چراکه مشکل امروز کشور سرمایه گذاری و سپس بهره وری است.

اشتراک این خبر در :