اقتصادنیوز: رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: بر اساس دستور رییس جمهور درخصوص انتشار حقوقها، دریافتی مدیران تا شهریور منتشر و همچنین صندوقهای زیر مجموعه دولت نیز باید اطلاعات حقوق را در سامانه وارد کنند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تکلیفی مبنی بر طراحی و استقرار سامانه حقوق و مزایا بر عهده دولت گذاشته شده گفت: این سامانه در فروردین ماه سال ۹۷ در سازمان اداری و استخدامی مستقر شده است.

وی افزود: پایگاههایمختلف اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا هستند بنابراین اگر اطلاعات این سامانه وارد شد ما تکلیفی برای وارد کردن اطلاعات نداریم.

انصاری گفت: در بحث سامانه حقوق و مزایا و دسترسی عموم مردم  از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه های اجرایی اخیراً مصوبه در هیئت دولت صورت گرفته است.

به گفته معاون رئیس جمهور در طی هفته های آینده تکلیف انتشار حقوق و مزایای مدیران مشخص خواهد شد.

وی افزود بر اساس تصمیم دولت دستگاه های اجرایی که با اعلام سازمان اداری و استخدامی اطلاعات پرداخت مدیران را را در سامانه درج کرده اند حداکثر باید تا پایان شهریور ماه در این خصوص اقدام کنند.

رئیس سازمان اداری استخدامی  با بیان اینکه این سازمان باید پیگیری های لازم را برای ورود اطلاعات قوه قضاییه و موسسات و نمادهای ذیل مقام معظم رهبری انجام دهد گفت: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره ۲۱ قانون بودجه در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه اطلاعات حقوق و مزایا سازمان اداری و استخدامی هماهنگی های لازم را با وزارت اقتصاد انجام خواهد داد.

به گفته این مقام مسئول سازمان اداری استخدامی باید گزارش نهایی تکمیل و ورود اطلاعات را تا قبل از پایان شهریورماه ارائه کند تا دولت در خصوص اطلاع رسانی دریافتی مدیران تصمیم گیری کند.

انصاری با اشاره به ۲ دستور اخیر رییس جمهور گفت: در شهریور ماه دسترسی به میزان پرداختی مدیران ایجاد خواهد شد و همچنین شرکت هایی مثل شستا نیز مکلف به ارائه اطلاعات سامانه حقوق و مزایا خواهد شد.

اشتراک این خبر در :