اقتصادنیوز: سهم خسارت‌ها از حق بیمه‌های تولیدی در ۵ ماه نخست ۱۴۰۲ نسبت به سال پیش از آن روندی صعودی داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز  نسبت خسارت صنعت بیمه در ۵ماهه نخست امسال به ۴۸٫۳۲ درصد رسیده که این نسبت در مقایسه با ۵ ماهه نخست سال گذشته معادل ۷٫۱ درصد افزایش داشته است.

به بیان دیگر سهم خسارت از حق بیمه‌های تولیدی افزایش یافته است. سهم خسارت ۱۰ رشته بیمه‌ای از حق بیمه‌های تولیدی در ۵ ماهه نخست امسال افزایش یافته است.

داده‌های بیمه مرکزی نشان می‌دهد طی ۵ ماهه نخست امسال بیش از ۱۱۰ همت حق بیمه توسط بیمه‌گذاران به شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹٫۵ درصد افزایش داشته است.

در همین راستا از ۱۱۰ همت حق بیمه تولیدی در دوره مورد اشاره حدود ۴۸ درصد آن یعنی قریب به ۵۳٫۵ همت، صرف پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران شده است.

میزان خسارت‌ پرداختی شرکت‌های بیمه در ۵ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۸۶ درصد افزایش یافته است.

افزایش سهم خسارت از حق بیمه‌های تولیدی

اکوایران در این باره نوشت: نسبت خسارت صنعت بیمه که از تقسیم میزان خسارت پرداختی به میزان حق بیمه تولید به دست می‌آید در ۵ماهه نخست امسال به ۴۸٫۳۲ درصد رسیده که این نسبت در مقایسه با ۵ ماهه نخست سال گذشته معادل ۷٫۱ درصد افزایش داشته است.

به بیان دیگر سهم خسارت از حق بیمه‌های تولیدی افزایش یافته است.

طی دوره مورد اشاره نسبت خسارت در برخی رشته‌های بیمه‌ای در سطح بالاتری از نسبت کل بازار بیمه قرار دارد؛ چهار رشته‌ اعتبار (با ۱۷۰٫۸ درصد)، بدنه اتومبیل (با ۷۴٫۷ درصد)، شخص ثالث-مازاد (با ۵۳٫۸ درصد) و درمان (با ۵۰٫۱ درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه (با ۴۸٫۳ درصد) داشتند.

افزایش نسبت خسارت در ۱۰ رشته بیمه‌ای

بررسی تغییرات نسبت خسارت رشته‌های بیمه‌ای در ۵ ماهه نخست امسال در مقایسه با ۵ ماهه نخست سال گذشته نشان می‌دهد این نسبت در ۵ رشته بیمه‌ای کاهش و در ۱۰ رشته دیگر افزایش یافته است.

بیشترین افزایش نسبت خسارت طی دوره مورد بررسی مربوط به بیمه اعتبار بوده که به میزان ۱۵۸ واحد درصد افزایش یافته و از حدود ۱۲ درصد در ۵ماهه نخست سال گذشته به بیش از ۱۷۰ درصد در ۵ماهه نخست امسال رسیده است.

این در حالی است که در میان رشته‌های بیمه‌ای، بیشترین رشد خسارت پرداختی مربوط به بیمه اعتبار بوده است. در ۵ ماهه نخست امسال میزان خسارت پرداختی بیمه‌ها بابت اعتبار با رشد ۶۹۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۵٫۵ میلیارد تومان رسیده است.

بیمه اعتباری بیمه‌ای است که به‌نوعی از ارایه‌کنندگان و تولیدکنندگانی که به‌نوعی تسهیلات و وجوهی را تحت عنوان وام به افراد می‌پردازند حمایت کند. در بیمه اعتبار ریسک عدم بازپرداخت اقساط گیرندگان اعتبار که در قالب فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک کالا از بیمه گذار اعتبار دریافت کرده‌اند  تحت پوشش بیمه قرار میگیرد.

پس از بیمه اعتبار، بیشترین افزایش نسبت خسارت مربوط به بیمه عمر و شخص ثالث بود، به طوری که نسبت خسارت این دو رشته بیمه‌ای طی دوره مورد اشاره بیش از ۱۲ واحد درصد افزایش یافته است.

در میان ۵ رشته‌ بیمه‌ای که نسبت خسارت آنها کاهش یافته، بیشترین کاهش مربوط به دو رشته کشتی و حوادث راننده بوده که هرکدام به ترتیب با کاهش ۱۹ و ۴ واحد درصدی نسبت خسارت در ۵ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل همراه شده است.

photo_2023-10-15_13-28-32

اشتراک این خبر در :