باشگاه خبرنگاران: مینا صادقی کارشناس بیمه گفت: با نگاهی دقیق به ماده ۱۸ قانون شخص ثالث، مشخص می‌شود که بیمه نامه باید بر اساس ویژگی‌های خودرو و همچنین ویژگی‌های راننده تنظیم شود و لذا از دیدگاه تعیین حق بیمه طبق قانون باید بیمه نامه‌های صادره، هم خودرو محور و هم راننده محور باشند.

او می‌گوید: علت اینکه تصور می‌شود بیمه ثالث از این پس راننده محور است، این است که تابه حال حق بیمه ثالث، عمدتاً بر اساس ویژگی‌های خودرو تعیین می‌شد، ولی از این پس محوریت راننده نیز اضافه می‌شود، نه اینکه جایگزین شود؛ لذا تعیین حق بیمه ثالث از این پس محوریت ترکیبی خواهد داشت هرچند پیش از این و هم اکنون، تخفیفات مربوط به راننده بر اساس سوابق بیمه‌ای راننده تعیین می‌شود.

صادقی بیان کرد: در این طرح جدید هر راننده‌ای که خوب رانندگی می‌کند یک امتیاز دریافت کرده و در نهایت قیمت کمتری برای بیمه شخص ثالث پرداخت می‌کند. پیش‌بینی می‌شود در این طرح بانوان موفقیت بیشتری داشته باشند، زیرا معمولا رانندگان محتاط‌تری هستند و به همین جهت می‌توانند از این طرح به نفع خود استفاده کنند. در این طرح هدف بیمه‌گذار است نه خودرو و کاهش پلکانی تخفیفات را هم می‌توان از دیگر اهداف این قانون نام برد.

اشتراک این خبر در :