به گزارش اقتصاد۱۰۰ به نقل از ایلنا، نشست روز گذشته‌ی شورایعالی کار بدون حصول نتیجه پایان یافت. براساس اعلام گروه کارگری، هنوز بر سر سبد معیشت توافق حاصل نشده است؛ با این حال، برخی رسانه‌ها در همسویی با دولت و کارفرمایان، از رقمِ ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان رقم سبد معیشتِ کمیته دستمزد، رونمایی کرده‌اند.

اعدادی که به عنوان رقم سبد معیشت در رسانه‌ها منتشر شده تا چه اندازه سندیت دارد؛ علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در رابطه با رونمایی از اعداد در رسانه‌ها می‌گوید: یکی از مصوبات کمیته دستمزد این بوده که تا نهایی نشدن و حصول اجماع، اعداد و ارقام پیشنهادی طرفین در رسانه‌ها اعلام نشود؛ من در آن کمیته نیستم اما اعضای کارگری کمیته دستمزد به مصوبه‌ی کمیته و عهدی که داشتند، احترام گذاشتند و اعداد را در رسانه‌ها اعلام نکردند؛  اما الان با توجه به اینکه برخی رسانه‌ها اعداد و ارقام را به عنوان سبد معیشت تصویب شده اعلام کرده‌اند، مجبور هستیم ما هم مانند شرکای اجتماعی، از توافق خارج شویم و جزئیات را اعلام کنیم.

اشتراک این خبر در :