تعداد کارت های آزاد جایگاه های سوخت افزایش یافت

وی افزود: تعداد کارت های اضطراری موجود در جایگاه ها را افزایش داده ایم تا مردم در سوخت گیری با مشکلی مواجه نباشند، اما قطعا باید به سمت استفاده بیشتر از کارت سوخت شخصی پیش برویم و بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی باید تا پایان شهریور ماه به سهم ۹۰درصدی استفاده از کارت شخصی در سوخت گیری برسیم تا تراکنش ها در بخش توزیع بنزین، کنترل پذیر تر شود.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: ۲۱۰ لیتری که به صورت سهمیه نرخ اول و نرخ دوم در کارت های سوخت خودروهای شخصی در هر ماه واریز می شود، سهمیه قابل قبولی است که پاسخگوی نیاز مردم است.

وی ادامه داد: سقف سوخت گیری در هر نوبت با کارت های آزاد جایگاه داران در نقاط مختلف کشور وجود دارد، اما برای اینکه چالشی در بحث سوخت گیری وجود نداشته باشد، تعداد کارت های آزاد جایگاه ها افزایش داده ایم. 

سالاری با بیان اینکه “هیچ گونه مشکلی در تأمین بنزین کشور نداریم و عرضه سوخت بدون وقفه و بدون هیچ چالشی در حال انجام است”، گفت: در بحث ناترازی بنزین، هم اکنون شرایطمان مساعد است و با تمهیداتی که صورت گرفته، مشکلی در بحث تأمین بنزین نداریم.

وی افزود: متوسط مصرف بنزین کشور در سال جاری تا امروز ۱۱۴ میلیون لیتر در روز بوده است.

اشتراک این خبر در :