محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره:
🔹تعرفه روانشناسی و مشاوره را سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تعیین و نرخ گذاری می‌کند.
🔹روانشناس کارشناسی ارشد هر ۴۵ دقیقه  ویزیت روانشناسی و مشاوره ۹۰ هزار تومان و برای فارغ التحصیلان دکتری روانشناسی و مشاوره  ۱۳۰ هزار تومان است.
🔹مردم می توانند در صورت مشاهده تخلف تعرفه ای از سوی روانشناسان و مشاوران به سایت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مراجعه کنند.

اشتراک این خبر در :