دبیرکل محترم سازمان ملل متحد

باسلام و با کمال احترام،

       باستحضار میرساند که روزگاری جامعه ملل وسپس سازمان ملل متحد پدید آمد تا بشریت بتواند در دنیای متمدن امروز باتعامل وبراساس قانون، همدل ویاور یکدیگر بوده، صلح وآرامش را برجهان مستولی گرداند. این مهم انجام شد لکن هنوز  نقص های فراوانی درسازمان ملل برای جلوگیری از اعمال قدرت غیرقانونی قدرتمندان علیه سایر مردم جهان وجود دارد. هنوز این سازمان تارسیدن به یک تکامل اخلاقی واجرائی گامهای بلندی را باید بردارد. ترور، فی نفسه مذموم است ومنفورتر و زشت ترمیگردد اگر وسیله دولتهای عضوسازمان ملل متحد انجام پذیرد. همانگونه که تاکنون تعدادی از دانشمندان هسته ای کشورما ایران، تنها بجرم اندیشمندبودن ناجوانمردانه، وسیله دولتهای عضو آن سازمان ترور شده وسازمان ملل تاکنون نتوانسته است در رابطه با این جنایتها ابراز وجود نماید، اینک بار دیگر این ضعف سازمان ملل متحد درترور غیراخلاقی و ددمنشانه شهید  محسن فخری زاده ریاست یک پژوهشگاه علمی، نمایان گردید. اگر چه وظیفه سازمان ملل که منع کشورها ازاینگونه تجاوزات است، وسیله نیروهای شرافتمند داخلی جبران وانتقام سختی از عاملین این جنایت گرفته خواهد شد. لیکن هشداری دیگر به جهان است تا چاره ای درسازمان ملل متحد برای جلوگیری از عملیات جنایتکارانه دولتها، درترویج تروریسم به عمل آید.

        شهادت دانشمنداخلاق محور و وطن پرست، شهید محسن فخری زاده را به اندیشمندان ونخبگان و اصحاب علم ودانش در جهان، تسلیت عرض می نماید.

دبیر کل کانون زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب

محمد رضا علی حسینی                     

اشتراک این خبر در :