محمد رضاعلی حسینی دبیرکل کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب با ارسال نامه ای به محمدباقر نوبخت، با برشمردن پاره ای ازوظایف سازمان برنامه وبودجه، از ایشان خواست به عنوان ریاست سازمان ، پاسخگوی سالهای سال مدیریت ناکارآمد باشد.

جناب آقای دکتر نوبخت

ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

باسلام باستحضار می‌رساند شما و بسیاری از کسانی که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی از آمریکا و انگلستان و سایر کشورها آمده و بر  مناصب   مستضعفین تکیه زدید ، اینک باید پاسخگوی  سالهای سال مدیریت   ناکارآمد باشید . ما پرچمدار ا ن آزادی و استقلال و عدالت و برابری ، از زمان ناصر ا لدین شاه تا رضا خان و محمد رضا  ،  بی امان بر علیه ظلم مبارزه کردیم. دستها مان را برید ند ،  سرب د ا غ برگلویمان ریختند ،  ناخن هایمان را کشید ند   ،  و ما مرد ان و زنان عد ا لتخواه ما ند یم  و زجر کشیدیم  و زند ا ن و اعد ا م  و شکنجه‌ ها ی دد منشانه را تحمل کردیم ، تا جنگ آغاز گشت . بازهم ما بودیم مید ا ندار ایثار و شهادت . کشته شدیم . جانباز  شدیم ، شیمیایی شدیم  ،  تا به عدالت اجتماعی برسیم و شما ها مدیریت کردید ،حقوق های نجومی گرفتید.

شما  چه  بلایی برسر خلق ایران  آورده اید؟  اگر تنها اختلاس ها  را طبق وظایف   سازمانی تان مدیریت می‌کردید دختران این کشور در میدان  شوش و یا در امارات تن نمی فروختند. شما باید جواب دهید  و قطعا در هرکجای کره خاکی باشید ملت از شما پاسخ بدبختی ها یش را میخواهد   .  اینک فقط جهت اطلاع ،بخشی از  وظایف قانونی که به عهده  دارید را ذیلا می آ ورم.

پاره ای ازوظایف  سازمان برنامه وبودجه طبق قانون عبارتنداز:

۱- مطالعات آینده پژوهی ، توسعه ای وآ مایش سرزمین و شناخت  ظرفیت ها و امکانات کشور.

۲ –  مطالعه وتدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. 

۳- طراحی نظام برنامه ریزی و تدوین  برنامه های بلند مدت،   میان مدت و کوتاه مدت ملی و تدوین الگوی اسلامی  ایرانی   ارائه الگوهای نوین  پیشرفت  و بومی برای اداره مطلوب بخش های مختلف کشور.

۴  –  طراحی نظام  بودجه برنامه ریزی و تهیه و تدوین وطراحی نظام هوشمند مدیریت بودجه و مالی کشور.

۵ –  طراحی برنامه های تمرکز زدایی ، طراحی و تدوین نظام اداری و نظام های تصمیم گیری کشور.

۶ –  طراحی و استقرار مدیریت فرایند های منابع انسانی و نظام شایستگی ،  استقرار دولت  الکترونیک ، چرخه  بهره وری ، نظام های  مشارکت ،خصوصی سازی و برون  سپاری / خرید خدمت  یا محصول.

۷- نظام ارتقای سلامت  اداری  و  سایر   فناوری های نوین ا د ا ری.

۸-  طراحی و استقرار نظام مدیریت  عملکرد شامل تهیه الگوهای  نظارت و ارزشیابی  ، تدوین گزارش های نظارتی  و ارزشیابی از تهیه و  اجرای برنامه های     بلند  مدت  ،  میان مدت و کوتاه  مدت  ملی  و استانی و طرح های عمرانی  و  فعالیت های دستگاه  های  اجرا یی و موضوعات محوری نظیر  بهره وری ،  شفافیت ، پاسخگویی ،  نقش  و مشارکت مردم  در اداره کشور و ارائه به مراجع ذی ربط از جمله مجلس شورای اسلامی بر اساس قوانین و مقررات.

۹ – طراحی معیارهای ارزیابی عملکرد  و  سنجش  بهره وری  و انجام ارزشیابی  و  ارتقای بهره وری  و اصلاحات  اداری  و مدیریتی و ارائه پیشنهاد های تنبیهی  و تشویقی برای دستگاه های اجرا یی.

۱۰- ارزیابی   میزا ن پیشرفت کشور در  چارچوب  سیاست های کلی نظام  و اهداف کمی و کیفی سند  چشم انداز  و برنامه های بلند مدت و میان مدت همراه با تحلیل های لازم.                                                                                   

برابر همان قانون این گزارش ها به صورت سالانه منتشر و در اختیار همگان قرار می گیرد. 

خواهشمند است اعلام دارند به کدامیک از وظائف فوق عمل شده تا مراتب  به اطلاع ولی نعمتان شما یعنی جانبازان ، آزادگان و خانواده های معزز شهدا و ایثارگران برسد.

محمد رضا –  علی حسینی

دبیر کل کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب

اشتراک این خبر در :