به گزارش رسانه خبری اعتماد:

مهدی محمودیان فعال سیاسی و حقوق بشری در پی شکایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

دلیل احضار این فعال سیاسی شکایت معاونت پارلمانی سپاه پاسداران از وی به خاطر یک توییت بوده است . او به دلیل عدم معرفی کفیل بازداشت شد .

طبق اخبار منتشره مهدی محمودیان به خاطر شکایت معاونت پارلمانی سپاه به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است . آقای بازپرس برای محمودیان قرار کفالت صادر کرده است ، اما محمودیان کفیل معرفی نکرده و نا گزیر به بازداشت رفته است .

دو نکته در اینجا قابل تامل است:

اول؛ اینکه قرارتأمین برای جلوگیری از گریز متهم و دسترسی به او یا جلوگیری از امحاء آثار جرم صادر می شود . بازپرس قرار کفالت صادر کرده است که از قرارهای سبک است . یعنی از نظر ایشان هیچ مشکلی برای آزاد بودن محمودیان نبوده و آزاد بودنش خللی به جریان تحقیقات وارد نمی کند . از نظر قانونی وقتی متهم نتواند قرار صادره را اجرا کند و کفیل معرفی کند بازداشت می شود ؛

دوم؛ بازپرس طبعاً یک ارزیابی از شخصیت متهمش دارد یا باید داشته باشد . متهم این پرونده مهدی محمودیان است . او هر تفکر سیاسی که داشته باشد ، نشان داده است که از دستورات قضایی تمکین می‌کند . اهل اختفا و گریختن مطلقاً نیست . به اخلاق پایبند است . وقتی به هردلیل کفیل معرفی نکرده است ، بازپرس که در صدور قرار تأمین سخت گیری نکرده و به قرار کفالت اکتفا کرده است ، این امکان را دارد که این قرار سبک را قدری سبکتر کند و آن را به “التزام به حضور با قول شرف” تبدیل کند تا موجبات بازداشت متهم فراهم نشود .
خصوصاً که ایشان نیز خودش با صدور قرار کفالت نشان داده که به درستی مناسب نمی داند و مایل نیست متهمش بازداشت شود و به زندان برود .  

هنوز هم دیر نشده است و بازپرس می تواند با تبدیل قرار هم آنچه را که مقصود قضایی اصلی خودش بوده (یعنی بازداشت نشدن متهم) را محقق کند و هم ادامۀ بازداشت محمودیان را متوقف کند و در ادامه هم آنچه برای تحقیقات مقدماتی انجام شود

محمد شهبازی نسیم ایران

اشتراک این خبر در :