اکوایران: پس از یک هفته انتظار برای اعلام نرخ رسمی خرید تضمینی گندم از سوی وزیر‌ جهاد کشاورزی امروز خبر رسید که قیمت جدید باید به تایید دولت برسد و پس از آن اعلام شود.

به گزارش اکوایران؛ اواخر فرودین‌ماه بود که رئیس بنیاد ملی گندمکاران از توافق با وزارت جهادکشاورزی برای قیمت تضمینی گندم خبر داد و اعلام کرد براساس توافق صورت گرفته با گندمکاران قیمت خرید گندم تضمینی برای سال زراعی جاری ۱۵ هزار تومان خواهد بود. خبری که از سوی سخنگوی دولت هم اعلام شد. اما پس از اعلام این خبر از سوی دولت، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اعلام کرد که این شورا هنوز تصمیمی در خصوص نرخ جدید گندم نگرفته و با این شرایط توافق اولیه مسکوت ماند و مقرر شد تا شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی در این خصوص تصمیم گیری کند.   با توقف توافق اولیه، هفته گذشته و در جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم با حضور اعضای این شورا مصوب شد، اما با وجود تصویب قیمت در این شورا باز هم نرخ مصوب اعلام نشد و اعضا تنها به این خبر بسنده کردند که قیمت خرید تضمینی گندم از سوی وزیر جهادکشاورزی اعلام می شود. هرچند تصمیمات شورا مسکوت ماند و به صورت رسمی اعلام نشد، اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که اعضا شورا به این توافق رسیده‌اند که قیمت پایه خرید هرکیلو گندم ۱۵ هزار تومان خواهد بود و دولت نیز هزار تومان با عنوان جایزه تحویل به گندمکاران پرداخت کند.

حال با گذشت یک هفته از خبر تصویب قیمت گندم در شورای قیمت‌گذاری هنوز خبری از اعلام رسمی قیمت نیست. براساس اعلام رئیس بنیاد ملی گندمکاران طبق قانون وزیر‌ جهاد کشاورزی یک هفته فرصت دارد که قیمت نهایی گندم ‌را اعلام کند مهلتی که امروز به پایان رسید و با این شرایط باید دید خان بعدی اعلام قیمت تضمینی گندم چیست؟

با پایان مهلت یک هفته‌ای اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، امروز این خبر اعلام شد که قیمت خرید تضمینی گندم باید به تایید رییس دولت برسد خان جدیدی که در مسیر اعلام قیمت گندم تضمینی قرار گرفت. حال با توجه به سفر رییسی به دمشق گندمکاران باید چند روز دیگر هم منظر بمانند تا نرخ مصوب به صورت رسمی اعلام شود و با این شرایط شاید به خان آخر برسیم و قیمت خرید تضمینی اعلام شود.

 در همین رابطه:

اشتراک این خبر در :