افزایش خریدگندم در سال جاری باعث شد تا مشکلات مالی و تغییرات در قیمت گندم همراه کشاورزان شود و تأثیرات آن نیز بر امنیت غذایی جامعه مشهود است. همچنین، تسویه بخشی از این مطالبات گندمکاران انجام شده و مابقی مطالبات نیز به زودی پرداخت می شود.

خرید تضمینی گندم در سال جاری به میزان حدود ۱۰ میلیون و ۳۴۰ هزار تن رسیده است که نسبت به پیش‌بینی‌ها که ۸ میلیون بود، افزایش یافت. این مسئله باعث بروز مشکلاتی در تأمین مالی مورد نیاز شده و همچنین تغییرات در قیمت گندم از ۱۳ به ۱۵ هزار تومان نیز  ازچالش‌های دیگر این مسئله بود. بخشی از گندم‌ها در ماه‌های ابتدایی سال خریداری شده است، اما تسویه نهایی با گندم کاران هنوز انجام نشده و فقط قیمت پایه به آنها پرداخت شده است.

به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران معیشت و شغل کشاورزان به طور مستقیم تحت تأثیر این عملکردها بوده و نگرانی‌هایی را در جامعه کشاورزی به وجود آورده است.

در ادامه تسویه هزینه گندم کاران، اوایل مهر ۱۰ هزار میلیارد تومان به گندم کارانی که هیچ دریافتی نداشتند با در نظر گرفتن مبلغ ۱۱.۵۰۰ تومان پرداخت شده و حدود ۳۰ همت از مطالبات باقی مانده بود. در ادامه نیز ۱۱ همت دیگر پرداخت شد. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی سید سعید راد، معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه حمایت از تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی برای خودکفایی و تأمین امنیت پایدار غذایی را وظیفه خود می‌دانیم، گفت: هفته گذشته ۱۰ هزار و ۹۸۶ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان بابت تحویل گندم پرداخت شد و این در حالی است که در قانون بودجه امسال، تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده بود، اما در راستای حمایت از کشاورزان، تاکنون ۱۵۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان گندم خریداری شده که ۱۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

وی با اعلام اینکه امروز بیش از ۷۸ درصد از مطالبات کشاورزان بابت تحویل گندم پرداخت شده و کمتر از ۲۲ درصد باقی‌مانده نیز به زودی پرداخت خواهد شد، تصریح کرد: تاکنون ۹۸ درصد مطالبات کشاورزان استان کهگیلویه و بویراحمد، ۹۷ درصد مطالبات کشاورزان استان فارس و بیش از ۷۵ درصد مطالبات کشاورزان سایر استان‌ها پرداخت شده است.

اشتراک این خبر در :