همچینن قیمت نمایندگی مدیران خودرو برای شاسی بلند چینی یعنی X۲۲ Pro IE Turbo نیز به حوالی ۸۷۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت نمایندگی MVM مدل X۵۵ Pro IE نیز به یک میلیاردو ۲۴۹ میلیون تومان رسیده است.

قیمت جدید ام وی ام مدیران خودرو

نام خودرومدل (ساخت)کارکرد (صفر) قیمت (تومان)
X22 Pro MT۱۴۰۲ |مدیران خودروصفر  (قیمت نمایندگی)۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ 
X22 Pro IE Turbo۱۴۰۲ |مدیران خودروصفر  (قیمت نمایندگی)۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰
Arrizo 5 IE FL۱۴۰۲ |مدیران خودروصفر  (قیمت نمایندگی)۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰
X55 Pro IE۱۴۰۲ |مدیران خودروصفر  (قیمت نمایندگی)۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰

اشتراک این خبر در :