ایران خودرو هفته گذشته شرایط ثبت نام پژو پارس ۱۴۰۲ را اعلام کرد. طبق اطلاعیه قرار است پژو پارس با موتور XU۷YP طی ۳ ماه آینده به‌دست متقاضیان برسد. همچنین ثبت نام ایران خودرو مربوط به متقاضیان عادی است. در ادامه شرایط و جزییات کامل را بخوانید.

قیمت ثبت نام پژو پارس مهر ۱۴۰۲

بر اساس شرایط جدید ثبت نام ایران خودرو، نرخ مصوب پژو پارس برای فروش فوری ۲۹۴ میلیون تومان است. متقاضیان ثبت نام پژو پارس پس از تکمیل مراحل واریزوجه طی ۳ ماه آینده این خودرو را با رنگ سفید تحویل خواهند گرفت.

مهلت ثبت نام پژو پارس ۱۴۰۲

مهلت ثبت نام پژو پارس ۱۴۰۲ روز سه‌شنبه ۲۵مهرماه به پایان خواهد رسید. فروش فوق العاده ایران خودرو از ۱۵مهرماه آغاز شده است.

کات مهم ثبت نام فروش فوق العاده ایران خودرو ۱۴۰۲

در صورت بروز هرگونـه تـاخیر احتمـالی در تحویـل خـودرو در روش فروش فوق العاده ایران خودرو بـا موعـد تحویـل ۹۰روزه برابر ضوابط مندرج در قرارداد، معـادل ۳۶ درصـد سـالیانه (۳ درصـد ماهانـه)، خسـارت تـاخیر بـه صـورت روز شـمار محاسـبه و مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود. در پایان فرآیند ثبت نام ایران خودرو ۱۴۰۲ به فرد متقاضی کد پیگیری اختصاص داده می‌شود.

درصورت انصراف مشتری و همچنین در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در شرایط احراز خریدار ( شرایط عمومی و اختصاصی)در هرمرحله تا قبل از تحویل خودرو، ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی می‌شود و وجه مشتری بدون سود انصراف حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز به شماره شبای معرفی شده، مسترد می‌گردد و هیچگونه مسئولیتی از بابت تحویل خودرو متوجه شرکت نخواهد بود. در این بخشنامه از زمان واریز وجه تا تحویل خودرو سود مشارکت و انصراف پرداخت نخواهد شد.

شرایط ثبت نام پژو پارس مهر ۱۴۰۲

فقط متقاضیانی که در سامانه یکپارچه خودرو ثبت نام کردند و اسامی ایشان به عنوان بخش سوم اولویت پاییز ۱۴۰۲ فروش فوق العاده (فراخوان) به این شرکت اعلام شده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده و یا در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو به آدرس ir.ikco.esale اسامی آنها درج شده است می‌توانند برای ثبت نام پژو پارس اقدام کنند.

لینک سایت ثبت نام ایران خودرو ۱۴۰۲

تکمیل مراحل ثبت نام تنها از طریق مراجعه به سایت ثبت نام ایران خودرو یعنی آدرس https: //esale.ikco.ir/ انجام می‌شود، درصورتی که متقاضیان نسبت به تکمیل وجه از طریق سایت دیگری اقدام کنند، مسئولیتی متوجه شرکت ایران خودرو نخواهد بود.

اشتراک این خبر در :