بر اساس قیمت کوییک صفر در بازار آزاد؛ قیمت کوییک ریزش های هفته گذشته را جبران کرده و نسبت به ماه گذشته هم صعودی شده است. بر این اساس قیمت کوییک R صفر ۱۴۰۲ دنده ای نسبت به ماه گذشته ۵ میلیون گران تر است. قیمت کوییک S امروز به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده است قیمت این خودروی پرفروش سایپا نسبت به یک ماه گذشته تغییر نکرده است.

در جدول زیر قیمت روز انواع کوییک صفر را در بازار مشاهده می‌کنید.  

برندمدل(سال ساخت)کارکرد (کیلومتر)قیمت (تومان)
دنده ای S۱۴۰۲| سایپاصفر (کارخانه)۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰
دنده ای S۱۴۰۲| سایپاصفر   ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
R پلاس اتوماتیک۱۴۰۲| سایپاصفر(کارخانه)۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰
اتوماتیک پلاس۱۴۰۲| سایپاصفر   ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اتوماتیک پلاس۱۴۰۲| سایپاصفر (کارخانه)۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰
دنده ای R۱۴۰۲| سایپاصفر (کارخانه)۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰
دنده ای R۱۴۰۲| سایپاصفر  ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 دنده ای۱۴۰۲| سایپاصفر   ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای R۱۴۰۰| سایپاصفر  ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای۱۴۰۰| سایپاصفر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

اشتراک این خبر در :