قیمت سکه در بازار آزاد

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت سکه امامی (طرح جدید) ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی (طرح قدیم) نیز ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

قیمت نیم‌ سکه بهار آزادی امروز ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، قیمت ربع‌ سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و قیمت سکه یک‌ گرمی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌ رسد.

قیمت فروش به تومانقیمت خرید به تومان
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید۲۸/۸۰۰ میلیون۲۸/۳۰۰ میلیون
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم۲۵/۶۰۰ میلیون۲۵/۱۰۰ میلیون
نیم سکه بهار آزادی۱۵/۷۰۰ میلیون۱۵/۳۰۰ میلیون
ربع سکه بهار آزادی۱۰/۷۰۰ میلیون۱۰/۳۵۰ میلیون
سکه یک گرمی۶/۴۰۰ میلیون۶/۲۰۰ میلیون

اشتراک این خبر در :