ه گزارش برنا،  قیمت سکه  و قیمت طلا در بازار امروز ۴ فروردین ۱۴۰۲ در جدول زیر مشخص شد.

قیمت دلار امروز با تکیه بر بررسی های قبلی روی قیمت ۴۷۲۰۰ تومان غیر رسمی و در بازارآزاد و همینطور قیمت دلار سنا ۳۹/۸۰۰ تومان بوده است.اخرین قیمت از دلار نیما کشف شده نرخ ۳۶/۲۰۰ تومان می باشد. دلار صرافی ملی نرخ ۴۲/۵۰۰ تومان کشف قیمت شد.

۳ فروردین ۱۴۰۲
عنوان نرخقیمت (ریال)
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰۲۶,۴۱۱,۰۰۰
طلای ۲۴ عیار۳۵,۲۱۴,۰۰۰
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰۲۶,۰۵۹,۰۰۰
طلای دست دوم۲۶,۰۵۸,۹۱۰
آبشده کمتر از کیلو۱۱۴,۴۲۰,۰۰۰
مثقال طلا۱۱۴,۳۸۰,۰۰۰
انس طلا۱,۹۸۹.۳۴
قیمت سکه
سکه امامی تک فروشی۲۹۸,۲۱۰,۰۰۰
سکه بهار آزادی تک فروشی ۲۸۲,۱۲۰,۰۰۰
نیم سکه تک فروشی۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰
ربع سکه تک فروشی۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰
سکه گرمی تک فروشی۶۸,۱۰۰,۰۰۰
تمام سکه (قبل ۸۶)۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نیم سکه (قبل ۸۶)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ربع سکه (قبل ۸۶)۷۰,۰۰۰,۰۰۰
حباب سکه
حباب سکه امامی۷۲,۷۳۰,۰۰۰
حباب سکه بهار آزادی۵۶,۵۴۰,۰۰۰
حباب نیم سکه۷۲,۳۸۰,۰۰۰
حباب ربع سکه۵۵,۶۶۰,۰۰۰
حباب سکه گرمی۴۰,۲۷۰,۰۰۰

اشتراک این خبر در :