تحریریه اقتصادآنلاین

از بین محصولات کرمان موتور قیمت ۳ خودروی جک J۴ ، جک S۳ و کی‌ام‌سی J۷ افزایش قیمت و ۳ خودروی جک S۵ ، کی‌ام‌سی T۸ و کی‌ام‌سی K۷ افزایش قیمت داشت. قیمت لیفان X۷۰ نیز ثابت مانده است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای کرمان موتور در بازار به دست خواهید آورد.

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر قیمت بازار
لیفان X70۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰—-
جک J4۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌
جک S3۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
جک S5۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌
کی‌ام‌سی T8۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‌
کی‌ام‌سی J7۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌
کی‌ام‌سی K7۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

اشتراک این خبر در :