اقتصادنیوز: قیمت درهم در بازار امروز نسبت به روز قبل ثابت ماند.

به گزارش اقتصادنیوز، امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ثابت بود.

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

امروز درهم امارات (حواله) به ۱۳,۸۵۰ (سیزده هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۳,۸۵۰۰.۰۰۰۱۱:۱۵
۱۳,۸۵۰-۸۰.۰۰-۰.۵۸روز قبل
۱۳,۹۳۰۰.۰۰۰۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

امروز دلار در بازار آزاد با رشد ۰.۱۹ درصدی به ۵۰,۱۵۰ (پنجاه هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۵۰,۱۵۰۱۰۰۰.۱۹۱۱:۱۵
۵۰,۰۵۰-۲۳۰.۰۰-۰.۴۶روز قبل
۵۰,۲۸۰۳۸۰۰.۷۵۲ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

امروز یورو در بازار آزاد  با رشد ۰.۰۸ درصدی به ۵۴,۶۳۳ (پنجاه و چهار هزار و ششصد و سی و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۵۴,۶۳۳۴۹۰.۰۸۱۱:۲۰
۵۴,۵۸۴-۲۱۶.۰۰-۰.۴روز قبل
۵۴,۸۰۰۳۳۰۰.۶۲ روز پیش

اشتراک این خبر در :