به گزارش اقتصاد۱۰۰، بررسی روند مصرف سوخت در دنیا نشان می‌دهد که سبد سوخت حمل و نقل کشورها از سوخت‌های مایع مثل بنزین و گازوئیل به سمت استفاده از سوخت‌های گازی مثل CNG و LNG و انرژی‌های تجدیدپذیر در حال حرکت است.

اما در حال حاضر در ایران، بنزین و گازوئیل سهم بالایی در سبد سوخت داشته و سهم مابقی سوخت‌های پاک اندک یا تقریبا صفر است. با تداوم روند مصرف سوخت مایع در کشور، تهدید واردات بنزین و گازوئیل و ارزبری در شرایطی تحریمی افزایش می‌یابد و بحران ناترازی سوخت می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و امنیتی تبدیل شود.

اشتراک این خبر در :