تندر ۹۰ E۲ کارکرده ۳۳۰ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ صفر ۸۲۰ میلیون است و تندر ۹۰ پلاس دنده‌ای صفر در بازار به ۸۳۰ میلیون تومان تعیین شده است.

برندمدل(سال ساخت)کارکردقیمت (تومان)
 پارس تندر دنده ای۱۳۹۷۶۷,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تندر ۹۰ E۲۱۳۸۷۳۲۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تندر ۹۰ E۲۱۳۹۶۱۰۰,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تندر ۹۰پلاس اتوماتیک۱۳۹۶۱۲۸,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس تندر۱۳۹۸ صفر ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰
تندر ۹۰ E۲۱۳۹۸ صفر۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک۱۳۹۹ صفر ۱٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
تندر ۹۰ پلاس دنده‌ای۱۳۹۸صفر۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

اشتراک این خبر در :