نوع محصولوزنقیمت(تومان)
برنج هاشمی ممتاز طبیعت۱۰ کیلوگرم۸۹۹,۰۰۰
برنج ایرانی هاشمی۱۰ کیلوگرم۹۵۵,۰۰۰
برنج طارم امرالهی رازآوران کشت دوم۱۰ کیلوگرم۱,۵۹۰,۰۰۰
برنج شکسته طارم معطر گلستان۴.۵ کیلوگرم۳۹۹,۰۰۰
برنج هاشمی فوق اعلا مهمان نواز۱۰ کیلوگرم۱,۲۰۰,۰۰۰
برنج هاشمی کهنه تحفه گیلان۱۰ کیلوگرم۸۸۰,۰۰۰
برنج نیم دانه هاشمی آقاجانیان۱۰ کیلوگرم۷۷۷,۰۰۰
برنج ایرانی طارم هاشمی فریدونکنار بوستان عرش۱۰ کیلوگرم  ۱,۳۹۴,۰۰۰
برنج نیم دانه عطری مهمان نواز۱۰ کیلوگرم۷۲۰,۰۰۰
برنج طارم هاشمی دودی ممتاز برنج تو۱۰ کیلوگرم۱,۳۹۹,۰۰۰
برنج ایرانی هاشمی اشرافی گیلان۱۰ کیلوگرم۱,۴۶۰,۰۰۰

منبع: اقتصاد آنلاین

اشتراک این خبر در :