رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی در خصوص قیمت های جدید نان گفت: قیمت درخواستی اتحادیه برای نان سنگک ساده ۵ هزار تومان است. البته قیمتی که در ابتدا محاسبه کرده بودیم با احتساب پوشش همه هزینه ها و پیش بینی سودی معقول برای نانوایان ۸۵۰۰ تومان بود اما پس از جلسات متعدد با دولت نهایتا روی نرخ ۵ هزار تومان به توافق رسیدیم.

او با بیان اینکه در حال حاضر قیمت سنگک ساده ۳ هزار تومان و وزن هر چانه ۴۴۰ گرم است افزود: قیمت ۵ هزار تومان هم سودی برای نانوایان ندارد و نانوایان قطعا رضایتی از این نرخ نخواهند داشت اما برای همکاری با دولت پذیرفتیم که قیمت را بیش از ۵ هزار تومان بالا نبریم.

اشتراک این خبر در :