رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران در گفتگویی دلایل ایجاد فساد در خرید گندم در کشور را تشریح کرد و گفت در موضوع آرد و نان فساد زیادی وجود دارد و قیمت‌ها واقعی نیست.

 رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران درباره قیمت گندم و فاسد در تعیین نرخ تضمینی گندم توضیحات جدیدی ارائه کرد.

رئیس بناید ملی گندم کاران گفت: ما در بحث نان و آرد ریزش و فساد زیادی داریم و قیمت‌ها واقعی نیست.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: هزینه خبازی در کشور با ۱۱ میلیون تن اداره می‌شود در حالیکه می‌توان حداکثر با ۹ میلیون تن این موضوع را اداره کرد این دو تن اضافی فقط دورریزی است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با بیان اینکه دولت یارانه فراوانی در بخش آرد و نان می‌پردازد، اعلام کرد: نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید منجر به افزایش قیمت گندم شده است و برای حمایت از تولید باید قیمت‌ها اصلاح شود.

عطالله هاشمی اظهار داشت: با توجه به نرخ تورم، قیمت هزینه‌های تمام‌شده و مواد اولیه تولید آنالیز قیمت هر کیلوگرم گندم با سود متعارف ۱۷ هزار تومان باید تعیین شود و در هر کیلو از خرید و فروش گندم توسط دولت ۱۴ هزار تومان مابه التفاوت باعث ایجاد فساد شده است. چراکه دولت گندم را با قیمت یازده و پانصد خریداری می‌کند ولی با قیمتی که به دست نانوا و آردبرها می‌رسد فاصله زیادی دارد و این موضوع عامل ایجاد فساد در تعیین نرخ تضمینی گندم شده است.

رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران ادامه داد: اکنون دولت قیمت پایه نرخ خرید تضمینی گندم را ۱۵ هزار تومان تعیین کرده و ۲ هزار تومان جایزه برای محصول کیفی در نظر گرفته است.

وی گفت: اگر قیمت گندم به‌درستی اصلاح نمی‌شد باید شاهد کاهش تولید، افزایش واردات و وابستگی به دیگر کشورها، روانه شدن گندم برای خوراک دام و خروج گندم از مرزها باشیم.

هاشمی تصریح کرد: مشکل اصلی کشور، نرخ خرید تضمینی گندم نیست، بلکه قیمت‌گذاری و فروش آرد و نان است که دولت یارانه فراوانی را بابت این محصولات می‌پردازد و بخشی از این یارانه را به گندم تولیدی کشور تحمیل می‌کنند.

اشتراک این خبر در :