از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده باقی می‌ماند

مرکز پژوهشهای مجلس می گوید با فرض تحقق میانگین ۹۰ % درآمدها، فروش اموال و واگذاری شرکت‌ها، همچنین فرض صادرات ۸۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات و همچنین فروش کامل ۵۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه پیش‌بینی شده در بودجه، حدود ۵۲۲ هزار میلیارد تومان منابع محقق شده و همچنان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه تامین‌نشده باقی می‌ماند. 
با فرض عدم تغییر قوانین و مقررات فعلی درباره الزام صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها به خرید اوراق دولت و عدم افزایش نرخ بازده اوراق از سطح کنونی (بازه ۲۰ تا ۲۱درصد) ظرفیت خرید اوراق مالی اسلامی حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان مازاد بر رقم درنظر گرفته شده در بودجه برآورد می‌شود. لذا با فرض فوق از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری مذکور همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده باقی می‌ماند که به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر میشود. این رقم به افزایش حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی منجر شده و موجب تورم شدید خواهد شد
مجمع فعالان اقتصادی

اشتراک این خبر در :