☑️
▪️افشین کریمی رئیس عوارض خودرو شهرداری تهران درباره میزان عوارض خودرو در سال ۹۹ گفت: میزان عوارض سالیانه خودرو‌ها طبق تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده تعیین می‌شود.
▪️رئیس عوارض خودرو شهرداری تهران افزود: قیمت خودرو از سوی سازمان امور مالیاتی تعیین و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌شود.
▪️کریمی در تشریح ضریب محاسبه عوارض خودرو در سال ۹۹ گفت: ضریب عوارض خودرو در سال آینده برای خودرو داخلی ۱/۵ در ۱۰۰۰ قیمت خودرو از درب کارخانه، و برای خودرو‌های خارجی ۱/۵ در ۱۰۰۰ مجموع ارزش گمرکی خودرو محاسبه و اخذ می‌شود.
▪️او تاکید کرد: ضرایب اخذ عوارض به مانند سال گذشته ثابت است، اما تغییرات در قیمت خودرو‌ها باعث افزایش نرخ عوارض خودرو در سال آینده می‌شود

اشتراک این خبر در :