مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایر اظهارکرد: عربستان برای پروازهای حج ایران تحریم سوختی اعمال نکرده و سال‌های گذشته هم این مشکل را نداشتیم.

ایلنا: شمس‌الدین فرزادی پور در نشست خبری امروز درباره سهم شرکت ایران‌ایر در خرید و ورود هواپیماهای جدید اظهارکرد: ایران ایر سهمی در خرید اخیر هواپیماهای جدید ندارد و اساسا ایران‌ایر به دنبال خرید تایپ خاصی از هواپیما است که باعث تنوع در تایپ ناوگان این شرکت نشود.

وی ادامه داد: اصل اول ایران‌ایر توسعه ناوگان از طریق سر خط کردن هواپیماهای زمینگیر است و امسال ۵٠ درصد از هواپیماهای atr سرخط می‌شود.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایر درباره انجام پروازهای حج تمتع گفت: هماهنگی‌ها برای برگزاری پروازهای حج انجام شده و مشکل خاصی وجود ندارد و پروازهای حج برنامه‌ریزی شده‌اند اما به هر حال کار بسیار سختی است چراکه تقریبا حدود ٩٠ هزار حاجی با ٨٠٠ پرواز باید جابه جا شوند و تنها برای انجام علمیات پروازهای برگشت حج نیاز به ١٢ فروند هواپیما داریم.

فرزادی‌پور در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه با توجه به کمبود هواپیما برای پروازهای بین‌المللی همزمان با پروازهای حج از ناوگان ایرلاین دیگری استفاده خواهد شد، اظهارکرد: ایرلاین‌ها در پروازهای نوروزی هم از توان و پشتیبانی یکدیگر استفاده کردند و این آمادگی وجود دارد که اگر برای پروازهای اروپایی مشکلی ایجاد شد از توان سایر ایرلاین‌ها استفاده شود.

وی درباره سوخت‌گیری هواپیماهای مورد استفاده در پروازهای حج در عربستان گفت: تلاش داریم از هواپیماهایی استفاده کنیم که نیاز به سوختگیری در عربستان نداشته باشد و با یک سوخت‌گیری در ایران پرواز رفت و برگشت را انجام دهد.

فرزادی‌پور در پاسخ سوال ایلنا مبنی بر اینکه هواپیماهای ایران ایر در عربستان مشکل تحریم سوختی دارند، تاکید کرد: عربستان برای پروازهای حج ایران تحریم سوختی اعمال نکرده و سال‌های گذشته هم این مشکل را نداشتیم.

اشتراک این خبر در :