فرمانده نیروی انتظامی:
🔹۲۰ پرونده بزرگ اقتصادی و ۳۰۰ پرونده کوچک اقتصادی در پلیس امنیت اقتصادی کشور تشکیل شده است.
🔹امسال خوشبختانه با وجود افزایش ۲۰ درصدی تردد خودروهای شخصی شاهد کاهش ۱۱ درصدی تصادفات در ایام اربعین بودیم.

اشتراک این خبر در :