به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گزارش عملکرد دستگاه های همجوار گمرک ایران، در پاسخگویی به استعلامات این سازمان در ۶ ماه گذشته از ابتدای آذرماه ۱۴۰۱ لغایت اردیبهشت ۱۴۰۲ در چهار سازمان استاندار، سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی و حفظ نباتات به شرح زیر می باشد.

۱- متوسط زمان پاسخگویی سازمان استاندارد با ۲۳ هزار ۹۱۷ اظهارنامه، 16.68 روز است که از این میزان اظهارنامه، ۹ هزار و ۹۲۶ اظهارنامه (41.5 درصد) در کمتر از ۷ روز و ۱۳ هزار و ۹۹۱  اظهارنامه (58.5 درصد) در بیشتر از ۷ روز پاسخ داده شده است.

۲- متوسط زمان پاسخگویی سازمان غذا  و دارو با ۳ هزار و ۵۷۸ اظهارنامه، 8.52 روز است که از این میزان اظهارنامه، ۳ هزار و ۵۷۰ اظهارنامه (۶۷٫۳۶ درصد) در کمتر از ۷ روز و ۱۴۹۲  اظهارنامه (۵۸٫۵ درصد) در بیشتر از ۷ روز پاسخ داده شده است.

۳-  متوسط زمان پاسخگویی سازمان دامپزشکی با ۳ هزار ۶۰۸ اظهارنامه، 13.48 روز است که از این میزان اظهارنامه،  1301 اظهارنامه (۴۹٫۸۸درصد) در کمتر از ۷ روز و ۱۳۰۷ اظهارنامه (۵۰٫۱۲ درصد) در بیشتر از ۷ روز پاسخ داده شده است.

۴- متوسط زمان پاسخگویی سازمان دامپزشکی با ۱۱ هزار ۵۹۳ اظهارنامه، 5.52 روز است که از این میزان اظهارنامه،  11593 اظهارنامه (۱۰۰درصد) در کمتر از ۷ روز پاسخ داده شده است.

اشتراک این خبر در :