تقریبا بر همه روشن شده ادارت دولتی، کارآفرینان و سرمایه گذاران را اذیت می‌کنند و هرچه هم قانون و سران سه قوه تاکید می‌کنند، بدنه اجرایی کشور، از “کارآفرین آزاری” دست بر نمی‌دارد.

یادداشت سید امیر سیاح را بخوانید.

اشتراک این خبر در :