سهام عدالت متوفیان قرار بود تا پایان شهریور پارسال تعیین تکلیف شود. موضوعی که هنوز به نتیجه نرسیده و حالا سازمان بورس از سازو کار جدیدی برای تعیین تکلیف آن خبر داده است.

اشتراک این خبر در :