رئیس کل بانک مرکزی گفت: سقف تسهیلات  خرید و ساخت مسکن از محل گواهی حق تقدم ۲ برابر شده است. این تسهیلات در تهران برای زوجین ۴۰۰ میلیون تومان بود که بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

فرزین تاکید کرد: برای شهرستان‌ها نیز از ۱۶۰ میلیون تومان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافت. پوشش هزینه تعمیر و نوسازی واحدهای مسکونی هم که ۸۰ میلیون تومان بود به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.

اشتراک این خبر در :