اقتصاد ۱۰۰- معاون بازسازی بنیاد مسکن گفت: برای متقاضیانی که تمایل به مهاجرت معکوس دارند زمین برای ساخت خانه های ویلایی تخصیص داده می شود.

 مجید جودی گفت: افرادی که فاقد مسکن و دارای شرایط  متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن هستند و تمایل به مهاجرت معکوس  را دارند، می توانند از شرایط  تسهیلات ساخت مسکن بنیاد مسکن استفاده کنند.

به گفته معاون بازسازی بنیاد مسکن، هزینه های ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن براساس ارزیابی های صورت گرفته در صورتی که به صورت ویلایی و کوتاه مرتبه اجرایی شود بسیار کمتر از پروژه های بلند مرتبه خواهد بود.

اشتراک این خبر در :