سایپا صورت‌های مالی میاندوره‌ای خود برای نیمسال اول را منتشر کرد.

طبق این گزارش‌ها، سایپا در ۶ماهه امسال بیش از ۳هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان زیان شناسایی کرده است. زیان خالص سایپا در فصل تابستان بیش از ۲هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به فصل بهار ۲۳۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این پنجمین فصل متوالی است که سایپا زیان محقق می‌کند. با احتساب گزارش‌های جدید، زیان انباشته این شرکت تقریبا به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که آخرین سرمایه ثبت شده سایپا کمتر از ۴هزار میلیارد تومان است.

گفتنی است ساپا از ابتدای سال ۹۷ تا کنون بیش از ۴هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه مالی (عمدتا بهره بانکی) پرداخت کرده است

اشتراک این خبر در :