دبیرکل کانون زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب در محل ساختمان شورای شهر با شهردار تهران دیدار نمود. در این جلسه که حجت الاسلام و المسلمین سید حسن موسوی تبریزی و مهندس عبد الله محمودی هم حضور داشتند، مسائل تاریخی فرهنگی شهر تهران مورد بررسی و تبادل نظر واقع گردید.

موضوع تخریب زندان سیاسی قزل قلعه و زندان سیاسی شماره ۳و ۴قصر و زندان سیاسی زنان قصر در هنگام تبدیل زندان قصربه پارک مورد انتقاد دبیرکل قرار گرفت . در این جلسه ایشان با اشاره به اینکه این اماکن ، ثروت های ملی مبارزات مردم کشور می باشند ،مدعی بود که باید همگی حفظ و تبدیل به موزه می شدند.

زیرا این ها تاریخ مبارزات و فداکاری های زنان ومردان مبارز این کشور را در سینه خود داشته اند.وی چگونگی جلوگیری کانون زندانیان سیاسی از تخریب زندان شماره یک قصر را در ۲۰ سال قبل توضیح داد. در این جلسه شهردار تهران موافقت کردند که تاریخ تحلیلی – تحقیقی زندان های سیاسی تهران با حمایت شهرداری، وسیله کانون بررسی ، مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته ،مدون و منتشر گردند.ضمنا نحوه نگهداری موزه قصر مطرح و تصمیماتی وسیله شهردار اتخاذ گردید.

اشتراک این خبر در :