همه شاسی بلندهای شرکت مدیران خودرو نسبت به روز گذشته کاهش قیمت قابل توجهی ثبت کرده اند. فونیکس FX (۱.۵) با ۹۵ میلیون، تیگو ۸ پرو و تیگو ۸ پرومکس با به ترتیب ۹۰ و ۸۰ میلیون بیشتر از سایر خودروها ارزان شده اند.

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر قیمت بازار
X22 دنده ای۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌
X22 اتوماتیک۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌
X22 پرو اتوماتیک۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
X55 پرو۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌
آریزو ۵۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰‎-۳۵,۰۰۰,۰۰۰‌
آریزو ۵ اسپورت۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌
آریزو ۶ پرو۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰‎-۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو ۷ (IE)۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو ۷ پرو۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰‎-۵۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو ۸ پرو۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰‎-۹۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو ۸ پرومکس۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰‎-۸۰,۰۰۰,۰۰۰‌
تیگو ۸ پرومکس (IE)۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰‎-۶۰,۰۰۰,۰۰۰‌
فونیکس FX (1.5)۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰‎-۹۵,۰۰۰,۰۰۰‌
فونیکس FX (1.6)۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰‎-۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌

اشتراک این خبر در :