به گزارش خبرگزاری تسنیم، پرویز داودی استاد تمام اقتصاد پولی و معاون اول دولت نهم طی سخنانی در مراسم گرامیداشت علامه مصباح یزدی در قم گفت: پس از دوران حاکمیت مسیحیتِ تحریف شده قرون وسطی در اروپا از نیمه‌ی دوم قرن ۱۵ میلادی با دینِ انسان‌گرایی و حذف دین و خدا از صحنه اجتماع و آزادی مادی با محوریت انسان مورد پذیرش قرار گرفته و سه عنصر اومانیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم ارکان و سرلوحه، تفکرات و تتبعات علوم و هنرهای مختلف از جمله علم اقتصاد قرار گرفت.

تفکرات، ادبیات و آموزه‌های مبتنی بر ارکان فوق رفتارها و عملکردهای اقتصادی را نتیجه می‌دهد که اروپا را با چند بحران اقتصادی تا قرن بیستم میلادی مواجه کرده؛ ولی در همین دوران به قیمت و هزینه استعمار کشورهای دیگر آفریقایی، آسیایی و ایجاد توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت‌ها و فداکردن عدالت و ارزش انسانی، دوران رونق تولید و اشتغال اقتصاد کشورهای اروپایی رقم می‌خورد، ولی روند فوق دیری نمی‌پاید و در نیمه اول قرن بیستم بحران بزرگ و فراگیر ۱۹۲۹ نمایش آشکاری بود از ضعف نظام سرمایه‌داری مبتنی بر سه رکن فوق اومانیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم. پس از آن تاریخ، نظام سرمایه‌داری بحران‌های متعددی را شاهد بوده است که مهم‌ترین آنها بحران ۱۹۷۳(بحران نفتی)، بحران ۸-۱۹۹۷(بحران جنوب شرقی آسیا) و بحران ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ (بحران مالی در آمریکا و اروپا) می باشند.  با آشکار شدن ضعف¬های نظام سرمایه‌داری، از اواخر قرن نوزدهم سیر تطور مکاتب اقتصادی آغاز گردید.

ولی وفاداری همه این مکاتب به مبانی اومانیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم حفظ می‌شود. شاهد مثال آن علت‌العلل بودن حداکثرسازی سود و لذائذ مادی برای روندهای متغیرهای اصلی و مبنایی اقتصاد است که این در کلیه مکاتب مورد تاکید است و جاپایی از خدامحوری در این مکاتب مشاهده نمی‌شود.

اشتراک این خبر در :