🔹زیان انباشته بانک پارسیان در پایان آذر ماه امسال نسبت به دوره مشابه به بیش از ۵٫۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

🔸بالاترین زیان انباشته در میان بانک‌های کشور با ۲۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان متعلق به بانک سرمایه است.

🔹بانک پارسیان در ۹ماهه ابتدایی امسال بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده است.

میزان دارایی بانک پارسیان در پایان آذر ماه امسال ۱۳۱ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که بدهی‌اش به بیش از ۱۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بدهی این بانک طی ۹ماهه ابتدایی امسال به بانک مرکزی با رشد چهار درصدی به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده، از سوی دیگر بدهی بانک پارسیان به بانک‌های دیگر طی این دوره ۴۶ درصد رشد داشته است.

حالازیان انباشته بانک پارسیان بیش از ۲٫۵ برابر سرمایه‌اش است. آخرین سرمایه ثبت شده برای این بانک معادل ۲٫۳ هزار میلیارد تومان است.

حساب‌های بانکی میلیاردی، مالیات می‌دهند؟!

کمیسیون تلفیق مجلس دیروز مجددا این پیشنهاد را بصورت جدی مطرح کرده است که از حسابهای سپرده بالای یک میلیارد تومان مالیات اخذ شود

این کمیسیون مجلس گفته است اگر صرفا یک درصد از سود سپرده‌های بالای یک میلیارد تومان مالیات اخذ شود، دولت می‌تواند سه‌ هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد.

۸۰ درصد سپرده‌های بانکی، رقم‌های بزرگ است و درحال‌حاضر نظام بانکی سالانه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود بابت سپرده‌ها به مردم پرداخت می‌کند. ۸۰ درصد این مبلغ، می‌شود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان. یک درصد این رقم سه‌ هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان است؛

یعنی دولت می‌‌تواند از راه اجرای این طرح سالانه سه‌ هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد

با درنظرگرفتن مالیات سه یا چهاردرصدی برای سود سپرده‌ها، دولت درآمدی به‌ترتیب ۹ هزار و ۶۰۰ میلیاردتومانی یا ۱۲هزار و ۸۰۰ میلیاردتومانی از این طریق کسب خواهد کرد!!!

به نقل از : مجمع فعالان اقتصادی

اشتراک این خبر در :