آمار وزارت صنعت تایید می کند از میان ۴۲ محصول منتخب صنعتی و معدنی، ۲۸ محصول رشد و ۱۴ محصول کاهش تولید را تا پایان آذرماه جاری شاهد بوده اند.
فولاد خام با ۱۸ میلیون تن، ۶٫۱ درصد،
سیمان با ۴۶٫۶ میلیون تن، ۱۱٫۱ درصد،
کاتد مس با ۱۹۱٫۹ هزار تن، ۶٫۵درصد رشد
 و شمش آلومینیوم با ۱۹۳٫۳ هزار تن، ۲۳٫۴ درصد کاهش تولید داشته‌اند.

اشتراک این خبر در :