داده‌های مرکز آمار ایران از وضعیت بودجه خانوار در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، اگرچه درآمد شهرنشینان در این سال با رشد ۴۸٫۵ درصدی داشت، اما رشد هزینه‌ها نیز به همین نسبت(۴۸٫۳ درصد) بود.

به تعبیری رشد برابر هزینه‌ها، رشد درآمد را خنثی کرده است.  در عین‌ حال، بررسی هزینه خانوارهای شهری در دهک‌های مختلف نشان می‌دهد، هزینه‌های جمعیت غالب شهرنشین کشور، کمتر از متوسط کل کشور است. ضمن‌ اینکه، اختلاف هزینه ماهانه دهک‌های نهم و دهم قابل توجه است.

اشتراک این خبر در :