به نام بخشاینده هستی بخش
حضرت حجت الاسلام رییسی ، ریاست محترم قوه قضاییه ،
با سلام و تحیات،
در شرایطی که گسترش پر شتاب ویروس کرونا، جامعه جهانی و از جمله کشورمان را مورد تهدید قرار داده است برعهده هر یک از ماست که به تناسب توانایی و در خیزشی جهاد گونه به مهار بیماری وبه یاری آسیب دیدگان بشتابیم. آنچه که اکنون بر دشواری های بیماری می افزاید نگرانی و نا آمادگی روانی عمومی در رویارویی با این بحران است. البته که براین باوریم مردم سرزمین ما و به گواه تاریخ طولانی خود و با اتکال به آفریدگار توانا و همیاری وهمبستگی ملی، از این آزمون بزرگ نیز سر بلند برون می آیند. بی تردید نقش دستگاه قضایی در پاسداری ازعدالت اجتماعی و برون رفت از چنین بن بست هایی انکار ناپذیر است
جناب آقای رییسی !
ما اعضای کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب بمثابه گواهانی زنده از دوران ستم شاهی، همواره با مرور خاطرات تلخ دوران اسارت خود زیسته ایم. خاطراتی که یاریمان داده تا که گوهر آزادی را بیش از پیش قدردانسته و آن را برازنده تمامی انسان ها بدانیم. پس بیهوده نیست اگر بنا به سهم خود در سنگ بنای انقلاب،از همان آغاز آرزو داشته باشیم که ایکاش دیوار زندان ها برای همیشه فرو ریخته و زمینه ای برای باز سازی و تداوم آنها هرگز فراهم نیاید. دراین کوران بی امان نیز انبوه زندانیان بی دفاع در برابر ویروس کرونا و دلهره فرساینده خانواده هایشان درهردو سوی دیوارهای زندان، ما را نیز و بنا به خاطرات پیشین بی قرار کرده است.
یقین داریم اقدام مبرم و شجاعانه دستگاه قضا و در این لحظات سرنوشت ساز، برای آزادی موقت اکثریت زندانیان درچارچوب قانون، به کنترل بهینه ویروس کمکی شایان و از بروز فاجعه ای انسانی خواهد کاست. چنین اقدامی در خصوص آن جمع از زندانیان که به دلائل امنیتی، سیاسی و عقیدتی از موهبت آزادی محروم شده اند چه بسا گامی بزرگ تر در راستای آشتی ملی تلقی می شود. بی تردید در این روند نیکو، هم سایه شوم بیماری در زمین و هم پرواز کرکس های جهانخوار در آسمان کشورمان جای خودرا به انسجامی فراگیر خواهد داد. امید آن داریم به پاس این اقدام خداپسندانه و در طلیعه سال نو، مردم کشورمان با زمزمه آیه شریفه ” عسی ان تکرهو شیئا و هو خیرلکم ” به پیشباز بهارانی پر برکت بروند.
علی حسینی دبیرکل کانون زندانیان سیاسی ……. هشتم اسفند ۱۳۹۸

اشتراک این خبر در :