واژه «خودروی اقتصادی» در دولت سیزدهم مورد توجه سیاست گذاران خودرویی قرار گرفت، اما فعلا خروجی خاصی نداشت.

 البته تفکر تولید خودروی اقتصادی محدود به دولت مستقر نیست و در ادوار گذشته نیز بحث تولید و عرضه خودروی اقتصادی مورد توجه بوده است. البته نوع نگاه به این خودرو در دولت گذشته متفاوت از نگاه دولت سیزدهم بود.

محمود واعظی، رییس دفتر حسن روحانی، در گفت و گو با «اکو ایران» نقل می کند که دولت وقت به دنبال این بود که یک خودروی ارزان را در دسترس متقاضیان با سطح درآمد متوسط به پایین قرار دهد اما قیمت سایر محصولات شرکت های خودروساز را به نوعی آزاد کند.

به نظر می رسد دولت دوازدهم قصد داشت تا با اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری روی یک یا دو خودرو، آن را در دسترس طبقات اجتماعی با بُنیه اقتصادی متوسط و ضعیف قرار دهد و سایر محصولات خودروسازان را با قیمتی نزدیک به قیمت بازار برای مشتریان فاکتور کند.

اشتراک این خبر در :