در آخرین ساعات بیستم فروردین ماه، مستمری بازنشستگان صندوق نفت به حساب‌شان واریز شد.

بازنشستگان می‌گویند: افزایش بیست درصدی در مستمری فروردین آن‌ها اعمال شده است و به دریافتی‌شان به نسبت اسفند سال قبل بیست درصد افزوده شده است.

در ارتباط با بازماندگان صندوق نفت نیز به نسبت سهم‌شان از مستمری اصلی، تعدیل و افزایش دریافتی اتفاق افتاده است.

منبع: ایلنا

اشتراک این خبر در :