🔺داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠در نه ماهه اول سال ١٣٩٨، به حدود ٥٠٠ هزار میلیارد تومان ( با نفت) و  ٤٣٠ هزار میلیارد تومان ( بدون نفت)  رسیده که نشان از رشد ۷/۶ – درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و صفر (۰) درصدی محصول ناخالص داخلي بدون نفت در نه ماهه اول سال ۱۳۹۸ دارد.
🔺همچنین رشد اقتصادی در ٩ ماهه سال ١٣٩٨، در گروه کشاورزی مثبت ۳/۲ درصد، در گروه صنایع و معادن منفی ۱۶/۶ درصد، خدمات منفی ۲/. درصد و بخش ساختمان مثبت ۹/۶ درصد بوده است.
مجمع فعالان اقتصادی/

اشتراک این خبر در :